We werken vanuit de gedachte dat het belangrijk is met elkaar, inwoners en professionals, verantwoordelijkheid te nemen voor een goed leefklimaat waarin kinderen kansrijk kunnen opgroeien, de omgeving veilig, heel en schoon is, waar je goed ouder kunt worden en mee kunt (blijven) doen als er obstakels of beperkingen zijn. En waar de goede hulp en ondersteuning geboden wordt als inwoners er zelf en met elkaar niet goed uitkomen.

Als maatschappelijk ondernemer in welzijn brengen we niet alleen inwoners maar ook organisaties bij elkaar. We maken deel uit van het samenwerkingverband WELSAAM, waarin 28 organisaties samenwerken in de uitvoering van de activiteiten op het gebied van ontmoeten, ondersteuning en meedoen in de Wageningse samenleving.

We verbinden leerkrachten aan maatschappelijk werk, ondernemers aan burgergroepen, woonconsulenten aan opbouwwerkers, ouderenadviseurs aan ouderen, kinderen aan sportverenigingen. We vormen een brug tussen inwoners met verschillende leefstijlen en achtergronden.

Concreet betekent dit dat we met ruim 300 formele en informele organisaties in contact staan.

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!