Mantelzorgcafé Wageningen

Het Mantelzorgcafé is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers. In het  mantelzorgcafé  kunt u lotgenoten ontmoeten, nieuwe contacten leggen en in een ontspannen sfeer ervaringen en emoties delen met andere mantelzorgers. Dan ontdek je weer: je kunt samen delen!

Tijdens de mantelzorgcafé ‘s staat het contact met andere mantelzorgers centraal. Aan de hand van een thema gaan we met elkaar in gesprek en worden er gastsprekers uitgenodigd. Het mantelzorgcafé wordt  ook ingezet ter ontspanning, dan wordt er een leuke activiteit gedaan zoals een uitstapje of lunch. Tijdens de mantelzorgcafé ‘s is er altijd een medewerker van Mantelzorg Wageningen aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Bent u mantelzorger in de gemeente Wageningen? Dan bent u van harte welkom bij een Mantelzorgcafé. Deze gratis bijeenkomsten zijn afwisselend in de middag of op een avond. Zo kunnen ook werkende mantelzorgers een bijeenkomst bezoeken.

Het mantelzorgcafé wordt 4 keer per jaar op wisselende locaties in Wageningen georganiseerd. Op de activiteitenagnda vindt u de actuele informatie.

Aanmelden

Wij vinden het fijn als u zich van te voren aanmeld.

Tel: 0317-468818

Email: mantelzorgwageningen@solidez.nl

Parkinsoncafé Ede

Parkinson Café Ede e.o. is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden en mantelzorgers. In een ontspannen sfeer worden er diverse onderwerpen besproken. Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen kunt u in het Parkinson Café ook contact leggen met lotgenoten.

De deelnemers aan de bijeenkomsten worden uitgenodigd om na afloop van de lezing , in een informele sfeer, te genieten van een hapje en een drankje, met op de achtergrond live-muziek !!!Ook worden deelnemers in staat gesteld om, gratis, deel te nemen aan de open eettafel, die wordt georganiseerd door Wijkcentrum De Velder. ( LET OP; gelimiteerd aantal deelnemers !). Voor deelnemers die afhankelijk zijn van een rolstoelbusje neemt het Parkinsoncafe ede de kosten voor haar rekening. ( LET Op: ook hier geldt een gelimiteerd aantal !! )

Aanmelden

Email: info@parkinsoncafe-ede.nl

Telefoon: 06-53344127

Locatie: Wijkcentrum De Velder, Munnikenhof 17, 6715 EC Ede, 0318-625507, info@develder.nl

De vaste dagen zijn:              De tweede donderdag van de even maanden.

Begintijd:                                14 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

 

PROGRAMMA PARKINSON CAFE EDE e.o. 2019

11 april:                                De nieuwste ontwikkeling in logopedie.

Door logopediste aangesloten bij parkinsonnet.

13 juni:                                  Bewegen doe je zo !

Door fysiotherapeut aangesloten bij parkinsonnet

evt. Workshops: b.v. nordic-walking, boksen

8 augustus:                           Uitje: midgetgolf en pannenkoek eten

Panoramahoeve in Bennekom

10 oktober                            Hoe ga je om met stress bij Parkinson

Door Neuropsycholoog aangesloten bij Parkinsonnet

12 december                       INVLOED VAN SLAAPTHERAPIE BIJ Parkinson

Nog nader in te vullen. Na afloop live-muziek in kerstsfeer !!!

Zie voor meer informatie over de data en onderwerpen de website: parkinsonscafe Ede

 

 

NAH Trefpunt Ede

Trefpunt NAH Ede
Een avond bedoeld voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun partners/mantelzorgers.
De avond vindt plaats van 19:30 – 21:30 uur.
Locatie Buurthuis De Meerpaal, Industrielaan 1 in Ede. De toegang is gratis. Zie voor data en onderwerpen: NAH trefpunt Ede

Het thema wordt ingeleid door een gastspreker. Daarnaast is er volop de gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van informatie. De avond staat verder in het teken van ontmoeten.

Voor wie?
Het NAH Treftpunt is bedoeld voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun partners/mantelzorgers.

Wat is NAH?
Iedereen kan te maken krijgen met hersenletsel, zelf of in zijn omgeving. Een hersenletsel kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een ongeval, hersenbloeding, hersentumor, ziekte, vergiftiging of zuurstoftekort in de hersenen.
Onder NAH wordt verstaan: ‘Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening’ (Nederlands Centrum Hersenletsel).

Meer informatie:
De avond komt tot stand vanuit het netwerk NAH Gelderse Vallei, in samenwerking met Malkander en MEE Veluwe.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@malkander-ede.nl of 0318 – 20 80 80. Zie de website: NAH trefpunt Ede

 

Café Doodgewoon Wageningen

Voor gesprekken over de dood, omgaan met ziek zijn, leve4nsvragen, kwaliteit van elven en rouw. Omdat doodgaan bij het leven hoort.

Samen delen – informatie – in gesprek – inspiratie – lezingen – documentaires – boekpresentaties

Café Doodgewoon Wageningen (CDW) is een initiatief van Solidez, Liefdevol rond Verlies, Hospice Wageningen-Renkum en Netwerk Palliatieve Zorg Gelderse Vallei. 4 á 5 keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd rond een van de thema’s zorg, dood, ziekte en rouw. Onderwerpen waar we allemaal mee te maken krijgen, maar waar soms weinig over gesproken wordt.

Het doel van Café Doodgewoon is om deze onderwerpen bespreekbaar te maken, zodat je tijdig over deze zaken na kan denken en weet wat er mogelijk is en wat je belangrijk vindt als het thema zich aandient in je leven. Tevens ook het isolement en de eenzaamheid verkleinen die sommige mensen ervaren wanneer ze alleen met deze onderwerpen stoeien.

Het is fijn om met elkaar van gedachten te wisselen over levensvragen, obstakels die je tegen komt, mantelzorg, praktische invulling, soms juridische vragen, inspirerende ideeën of voorbeelden en emotionele beleving.

De bijeenkomsten worden aangekondigd via de lokale krant, via Facebook, diverse mailbestanden en flyers. De vaste locatie is Thuis, Stationsstraat 32, 6701 AM Wageningen.

Aanmelding is niet nodig een de entrée is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjoke van Gelder van Mantelzorg Wageningen 0317-468818 of mantelzorgwageningen@solidez.nl

Zie: Cafe Doodgewoon Wageningen

Alzheimercafé Wageningen

Het Alzheimer Café Wageningen zijn bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft.

Data: Iedere vierde dinsdag van de maand (met uitzondering van juli, augustus en december).

Tijd: Inloop 19:00 uur. 19:30-21:30 uur

Adres: Odensehuis Gelderland, Hesselink van Suchtelenweg 6b, 6703 CT, Wageningen

Contactpersoon: Tjitske Binkhorst of Louisa Bosker. Mail  alzheimer-vvg@xs4all.nl of tel (0317) 358711.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!