Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

‘Er zijn als het er om gaat’ 
‘Sterven hoort bij het leven, net als geboren worden’, dat is gemakkelijk gezegd, want als u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, is dat zwaar. U wilt samen het best mogelijke uit die laatste periode halen. De goed opgeleide vrijwilligers van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) kunnen u daarbij helpen. De vrijwilligers zijn er voor u als het erom gaat.

VPTZ

Zorg die door de vrijwilligers wordt verleend:

  • Er zijn voor de stervende;
  • Er zijn voor de naasten van de stervende verschillende dagdelen per week:
  • Waken gedurende de nacht;
  • Bij de stervende zijn, zodat de naasten de mogelijkheid hebben om even weg te gaan;
  • Ondersteunen door gesprekken, door informatie te geven, door stil te zijn;
  • Behulpzaam zijn bij de persoonlijke verzorging.

Prisca Poll is de VPTZ coördinator voor de gemeente Renkum en Wageningen.

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!